תמא 38 בתל אביב

תמא 38 תל אביבתמא 38 הינה תכנית מתאר ארצית לחיזוקם של מבנים קיימים מפני רעישדות אדמה. מטרת התכנית היא לעודד חיזוק מבנים בעזרת תוספות בנייה, כאשר תוספת הבנייה מאושרת אך ורק ביחס לחיזוק המבנה כולו. תמא 38 תל אביב כוללת מגוון רחב של פרויקטים המשמרים מרקמים מיוחדים ברחבי העיר ומשפרים את חזותם של מבנים ישנים וזאת לצד חיזוק המבנים מבחינת בטיחות ועמידות.

מימוש זכויות לתוספות בנייה

תכנית תמא 38 עברה שינויים והוחלו בה תיקונים שונים שהמרכזי שבהם הינו האפשרות למימוש תוספות בנייה גם במסלול של הריסה ובנייה מחדש. התיקון מאפשר קבלת היתרי בנייה מכוח תכנית תמא 38 וזאת ללא צורך בהכנת תכנית מפורטת נוספת. לצד זאת, התכנית מספקת לוועדה המקומית מרווח לשיקול דעת ומשמרת את זכותה לקבוע מהן תוספות הבנייה המאושרות לכל מבנה ואף בסמכות הוועדה לסרב למתן היתרי בנייה משיקולים שונים בהם: ענייני זכויות, שיקולים תכנוניים ואדריכליים, תשתיות וכושר נשיאה, שיקולים נופיים ועוד.

עקרונות מנחים לקבלת היתרי בנייה בעיר תל אביב

תכנית תמא תל אביב מבוססת על מסמך מנחה שהוצע על ידי הוועדה המקומית הבוחנת את הבקשות לקבלת היתרי בנייה. הוועדה המקומית בתל אביב בוחנת באופן מקצועי, עקבי ומושכל את הבקשות ומשקללת את טובת התושבים ובעלי הנכסים בעיר. הוועדה מעריכה את האפשרויות השונות למימוש תמא 38 בתל אביב במטרה לשמר מבנים ייחודיים, לשפר את הנוף החזותי של העיר ולהיטיב על התושבים והיזמים. העיר תל אביב מהווה מוקד ואזור נדל"ני מבוקש ביותר ומשום כך, יש צורך לבחון היטב את הבקשות לקבלת היתרי בנייה. אנשי המקצוע בודקים את שיטות חיזוק המבנים המוצעות וכן הביטים נוספים המוצגים בקווי המדיניות הכלליים החלים על העיר. 

התחדשות עירונית עם קבוצת הנדל"ן המובילה בישראל

אפריקה התחדשות עירונית הינה חברת בת של קבוצת אפריקה ישראל – קבוצת הנדל"ן המובילה בישראל. החברה הוקמה על מנת לספק מענה איכותי לצורך בחיזוק מבנים מפני רעישות אדמה ומפגעים בטיחותיים אחרים. אנו עומדים מאחורי פרויקטים גדולים ומגוונים של התחדשות עירונית מסוג תמא 38/2 ופינוי בינוי במרכזי הערים, באזורים בהם אין עתודות קרקע לבנייה חדשה ובמיקומים האטרקטיביים ביותר.